ραφείο μας ιδρύθηκε το έτος 1954 από τον ΘΕΟΔΩΡΟ Α. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ, Πολιτικό Μηχανικό Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ( Ε.Μ.Π. ). Αρχικά, το πεδίο δραστηριότητας του γραφείου περιελάμβανε την μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων και την ανάληψη αντιπαροχών, με την πλειονότητα των έργων να εντοπίζεται στις περιοχές Νεάπολης – Γκύζη – Πολυγώνου – Κυψέλης.

Την δεκαετία του 1980 στο δυναμικό του γραφείου εντάχθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί Ε.Μ.Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Θ. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΠΥΡΟΥ, οπότε οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν και στον τομέα των δημοσίων έργων, κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων, καθώς και στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για την πραγματοποίηση τουριστικών επενδύσεων.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα, το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Από το έτος 2010 στα στελέχη του γραφείου προστέθηκαν η ΛΟΥΚΙΑ Γ. ΣΠΥΡΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και MSc Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας Ε.Μ.Π., και ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΣΠΥΡΟΥ, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Με εφόδια την γνώση και την εμπειρία 60 και πλέον ετών και πλαισιωμένοι από ένα δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών, όλων των ειδικοτήτων, το γραφείο μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των έργων Μηχανικού. Έχοντας ως βασικές μας αρχές την συνέπεια και την υπευθυνότητα, αλλά και την συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τεχνικό κόσμο, όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες και σύγχρονες προδιαγραφές, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη και πιο συμφέρουσα επιλογή για την εκάστοτε υπόθεσή τους.

UNDER CONSTRUCTION